Bas Bar Hocker
Detal barske stolice
Bas Bar Hocker
Šira: 2001
tapos namestaj logo