Lisa 2 Bar
Detal barske stolice
Lisa 2 Bar
Šira: 2008
tapos namestaj logo