Lisa Arm Bar
Detal barske stolice
Lisa Arm Bar
Šira: 2009
tapos namestaj logo